Bewoners

DeWeerelt van Sport de thuisbasis van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), Watersportverbond en Nederlandse Volleybalbond (Nevobo).


Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV)


De Nederlandse Ski Vereniging is er voor alle wintersporters. Of je nu recreant of semi-prof bent, skiër, snowboarder of langlaufer, wij zetten ons in voor jou. Het is dé organisatie waar je moet zijn als je op zoek bent naar wintersportinformatie. 

De Nederlandse Ski Vereniging bedient meer dan 80.000 actieve leden niet alleen op het gebied van (top)sport en opleidingen, maar biedt ook een doorlopende reisverzekering, een inspirerend magazine en interessante kortingen en voordelen.

Watersportverbond


Het Watersportverbond is dé overkoepelende organisatie van aangesloten watersportverenigingen.

Het Watersportverbond ondersteunt verenigingen op tal van gebieden, maken kinderen enthousiast voor de watersport en leiden trainers en instructeurs op. Samen zetten ze zich ervoor in dat wedstrijdsporters kunnen deelnemen aan eigentijdse en goed georganiseerde wedstrijden. Ook maken ze zich  sterk
voor het toegankelijk, betaalbaar en bevaarbaar houden van de Nederlandse vaarwegen en ondersteunen ze topsporters in het behalen van medailles.

Nederlandse Volleybalbond (Nevobo)


De Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) is dé overkoepelende organisatie voor volleyballers, beach- en zitvolleyballers. De bond organiseert vele competities, zowel in de zaal als op het strand. De Nevobo is er voor de 114.000 leden én voor niet-leden die willen genieten van volleybal. Zo maakt het Summer Beach Circuit deel uit van het aanbod van de Nevobo. Iedereen die (beach)volleybal aanspreekt kan hieraan deelnemen.
 
Evenementen, nationale teams en (online) promotie zijn belangrijke aanjagers in Nederlands volleybal . Vrijwel jaarlijks organiseert de volleybalbond één of meerdere grote events. Tegelijk heeft de Nevobo veel aandacht voor ‘lokaal’. De ruim 1.000 volleybalclubs vormen, vaak i.s.m. gemeenten en onderwijsinstellingen, de basis voor plezier, prestaties en de ontwikkeling van de volleybalsport. 

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)


De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) is een professionele sportbond. 

De KNHB voert een proactief beleid om tegemoet te komen aan alle hockeywensen en -behoeften van haar verenigingen, de hockeyers en fans van de hockeysport en overige stakeholders. Bijna 60 medewerkers zijn werkzaam op het bureau en verlenen ondersteuning aan de 323 hockeyverenigingen en de ruim 255.000 actieve hockeyers. Gezamenlijk zetten de medewerkers zich in voor een kwalitatief goed hockeyaanbod. De KNHB concentreert zich op het gericht werven en behouden van hockeyers en betrokkenen, vanaf de Jongste Jeugd tot de veteranen LX en van breedtesport tot topsport. Om aan te (blijven) sluiten op de wensen en behoeften van al haar leden en betrokkenen ontwikkelt de KNHB het hockeyaanbod continu.

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF)


Bij de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) zijn ruim 270 clubs aangesloten. De NGF faciliteert golfclubs op diverse onderwerpen, waaronder competities, duurzaam beheer, sportief beleid, jeugd en familie en topsport. Tevens zijn er ruim 375.000 golfers aangesloten bij de golfsport.
 
De NGF probeert met haar beleid alle golfers in Nederland met meer plezier meer te laten golfen. De ontwikkeling van de vaardigheid speelt hierin een centrale rol. Met de merken GolfRAAK!, Golf.nl en De Golf Academie stimuleert, motiveert en faciliteert de NGF alle golfers in haar missie ‘meer door beter golf’.  

Huurders

DeWeerelt van Sport is ook de thuisbasis voor diverse sportieve huurders.


Sportaccountant  

Ben je actief in de sport en wens je een accountant of belastingadviseur die jouw branche goed kent en een sportnetwerk meebrengt? Sportaccountant is
een full service accountantskantoor dat zich richt op financiële begeleiding van personen en organisaties in de sport. We bieden een team van specialisten op financieel, fiscaal, juridisch en pensioengebied die ruime
werkervaring in de sportwereld meebrengen. Wij begeleiden diverse topsporters uit o.a. het hockey, voetbal, tennis, volleybal en atletiek en zijn daarnaast (controlerend) accountant van diverse sportorganisaties. Tevens geven we advies op het terrein van fiscaliteit en sport en schreven we onlangs het volledige fiscale hoofdstuk in het Handboek Sportaccommodaties. 

Werkgevers in de Sport (WOS)

De Werkgevers in de Sport (WOS) is een werkgeversvereniging voor de sector sport. Onze leden zijn onder andere sportbonden en sportorganisaties, zowel op landelijk als lokaal niveau. Onze werkzaamheden zijn erop gericht om leden te ondersteunen in goed werkgeverschap, wat inhoudt dat we zorg dragen voor een betere werkomgeving, met betere arbeidsvoorwaarden. Dit heeft als doel dat werknemers in de sport hun werk aangenamer vinden en ‘de sport’ een aantrekkelijke sector wordt bevonden om in te (gaan) werken. Belangrijke taken die we hiervoor uitvoeren zijn het tot stand brengen van de CAO Sport, het beschikbaar stellen van onze kennis en expertise en, in zijn algemeenheid, het ontwikkelen van beleid en tools op het gebied van HRM. Dit doen we via onze site en het organiseren van diverse bijeenkomsten. Op de website stelt de WOS haar kennis ter beschikking aan de gehele sportsector. 

Gehandicaptensport NL

Gehandicaptensport is sport en bewegen op maat, op zowel competitief als recreatief niveau, voor mensen met een handicap. Gehandicaptensport Nederland wil sporters met een handicap inspireren om te excelleren en de kracht van sport te ervaren, ongeacht niveau of handicap. Dit kan alleen als sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, met voldoende mogelijkheden in de directe woonomgeving. Samen met onze leden en (landelijke) partners maken wij ons sterk om vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

Yellow Jersey Sportmarketing

Gedreven door onze passie voor sport ontwikkelen wij winnende marketingstrategieën. Wij zijn experts op het gebied van online marketing, contentproductie, sponsoracquisitie, sponsoractivatie. Ons team met gedreven jonge professionals gaat de strijd aan om uit te groeien tot een gerenommeerd sportmarketingbureau in de Nederlandse markt. Wij streven zeven dagen per week naar het maximale resultaat, geloven in duurzame klantrelaties en maken elk project inzichtelijk met relevante data. 

NOC*NSF

NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams. 

Sport Stories

Sport Stories is een pro actief en dynamisch sportmarketing bureau. Sport is emotie en het is onze missie om deze sterke en krachtige stories te gaan vertellen, die op lange termijn waarde gaan toevoegen aan de atleet
en aan bedrijven.